Bài 77 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 78 sách bài tập toán 6. Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng.

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng.

\(a)\, (-28) – ( -32)\)            \(b)\, 50 – ( -21)\)

\(c)\, (-45) – 30\)                  \(d)\, x – 80\)

\(e)\, 7 – a\)                             \(f)\, ( -25) – (- a)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của \(b:\) \(a-b=a+(-b)\)


Lời giải chi tiết

\((a)\, (-28) – ( -32) = (-28) +32\)             

\((b)\,  50 – (-21) = 50 + 21\)

\((c)\,  (-45) – 30 = ( -45) + ( -30)   \)           

\((d)\,  x – 80 = x + ( -80 )\)

\((e)\,  7 – a = 7 + (- a)         \)                     

\((f)\,  ( -25) – ( - a) = ( -25)  + a \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close