Bài 80 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 78 sách bài tập toán 6. Đố vui: Trong các dãy số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 9 đến 1,...

Quảng cáo

Đề bài

Đố vui: Trong các dãy số tự nhiên viết liên tiếp từ \(1\) đến \(9\) hoặc ngược lại từ \(9\) đến \(1\), ta có thể điền xen vào các dấu \(''+''\) hoặc \(''–''\) để được tổng là \(100\) hoặc \(-100\). Chẳng hạn:

\(a)\, -1 – 23 + 4 – 56 – 7 – 8 – 9 = -100\)

\(b)\, 98 – 7 + 6 + 5 – 4  + 3 – 2 + 1 = 100\)

Hãy tìm thêm các tổng khác tương tự.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của \(b:\) \(a-b=a+(-b)\)

Lời giải chi tiết

Ví dụ: 

\(c)\, -1 – 2 – 34 + 5 – 67 + 8 – 9 = -100\)

\(d)\, -9 + 8 + 7 + 65  - 4 + 32 + 1 \)\(= 100\)

\(e)\,  9 + 8 – 76 + 5 – 43 – 2 – 1  = -100\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close