Bài 79 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 78 sách bài tập toán 6. Tìm khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số (a, b ∈ Z ).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm khoảng cách giữa hai điểm \(a\) và \(b\) trên trục số \((a, b ∈ Z)\) nếu:

\(a)\, a = 2, b = 8\)           \(b)\, a = -3, b = -5\)

\(c)\, a = -1, b = 6\)        \(d)\, a = 5, b = -2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của \(b:\) \(a-b=a+(-b)\)

Lời giải chi tiết

\(a)\, a = 2, b = 8\)

Khoảng cách là: \(8 – 2  = 6\)                     

\(b)\, a = -3, b = -5\)

Khoảng cách là: \(( -3 ) – ( -5) = ( -3 ) + 5 = 2\)

\(c)\, a = -1, b = 6\)

Khoảng cách là: \(6 – ( -1 ) = 6 + 1 = 7\)

\(d)\, a = 5, b = -2\)

Khoảng cách là: \(5 – ( -2 ) = 5 + 2 = 7\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close