Bài 7 trang 122 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 122 sách bài tập toán 6. Xem hình 4. Hãy đọc tên: a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 4. Hãy đọc tên:
a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng. 

  

                              Hình 4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

 +) Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.
+) Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng:

+) Ba điểm \(A, H, E\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(B, K, G\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(C, I, D\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(A, I, G\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(B, H, D\) thẳng hàng

+ Ba điểm \(C, K, E\) thẳng hàng

...

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng:

+) \(O, H, I, K\)

+) \(O, A, B, C\)

+) \(O, D, E, G\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close