Bài 6 trang 8 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 8 sách bài tập Lịch sử 12. Mối quan hệ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới

Đề bài

Hãy nêu mối quan hệ giữa cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) với sự ra đời của hai tổ chức thế giới là Hội Quốc Liên và Liên Hợp quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949), Lịch sử 12 và bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Lịch sử 11

Lời giải chi tiết

* Giống nhau: 

- Đều là kết quả của những cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu trong lịch sử nhân loại.

- Đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ.

- Đều có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì trật tự thế giới (Hội Quốc Liên và Liên Hợp Quốc).

* Những điểm khác nhau:

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc, hình thành trật tự Vécxai - Oanhsinhtơn. 

- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc, hình thành trật tự hai cực Ianta. 

=> Hai trật tự thế giới này có điểm khác biệt nhau, đó là:

Trật tự Vécxai - Oanhsinhtơn.

Trật tự hai cực Ianta.

- Không có sự khác biệt hay đối lập về hệ tư tưởng.

- Không có vai trò tích cực đối với phong trào cách mạng thế giới. => Trật tự này chỉ vì quyền lợi của các nước lớn.

- Có sự hiện diện của 2 cực: Liên Xô (đại diện cho hệ thống XHCN); Mỹ (đại diện cho hệ thống TBCN).

- Sự hiện diện của Liên Xô có vai trò tích cực đối với phong trào cách mạng thế giới.

- Về cơ cấu tổ chức, duy trì hòa bình, kí kết hòa ước quá khắt khe với các nước bại trận.

- Về cơ cấu tổ chức, duy trì hòa bình, kí kết hòa ước với các nước bại trận thể hiện sự tiến bộ và tích cực hơn.

- Hội Quốc Liên là tổ chức của các nước lớn

- Liên Hợp quốc là tổ chức đa phương toàn cầu mang tính toàn diện và tiến bộ hơn.

 

- Diễn ra cuộc đối đầu gay gắt và kéo dài hơn 40 năm giữa Liên Xô và Mỹ, làm cho tình hình thế giới luôn căng thẳng.

- Sụp đổ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai

- Sụp đổ dẫn tới sự tan rã của Liên Xô, kết thúc thời kì Chiến tranh lạnh, hình thành những xu thế mới trên thế giới.

Loigiaihay.com


 

Quảng cáo
Gửi bài