Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập 12 Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 14 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 15 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau

 • pic

  Bài 4 trang 15 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

 • pic

  Bài 5 trang 15 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Bối cảnh, chủ trương, thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa

 • pic

  Bài 6 trang 16 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 12. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 1949 đến nay

Gửi bài Gửi bài