Bài 2 trang 14 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô  ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  ☐ trước câu sai.

1. ☐ Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.

2. ☐ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

3. ☐ Trung Quốc là nước đã tiến hành công cuộc cải cách sớm nhất trong phe XHCN.

4. ☐ Đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9 - 1982) và Đại hội lần thứ XIII (10 - 1987), những chủ trương đổi mới đã được nâng lên thành đường lối chung.

5. ☐ Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện phương châm một đất nước hai chế độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 2, 3, 5;

Sai: 4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
Gửi bài