Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 50 SBT sử 12

  Giải bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 52 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 12. Những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 53 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 53 sách bài tập Lịch sử 12. Khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

 • pic

  Bài 4 trang 53 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 12. Bản chất, biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hoá

Gửi bài Gửi bài