Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 105 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 tranng 105 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 108 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 108 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 109 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

 • pic

  Bài 4 trang 110 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 110 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn, quyết định

 • pic

  Bài 5 trang 110 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Gửi bài Gửi bài