Bài 2 trang 108 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 108 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây

Đề bài

Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây.

1. Nội dung chính của kế hoạch Nava:

a) Bước thứ nhất: trong thu - đông 1953 và xuân 1954,

b) Bước thứ hai: từ thu đông năm 1954, ...

2. Một số sự kiện chính trong tiến trình Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương

a) Tháng 1 - 1954, ...

b) Ngày 8-5- 1954, ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Âm mưu mới của Pháp - Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava và mục III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

Lời giải chi tiết

1. Nội dung chính của kế hoạch Nava:

a) Bước thứ nhất: thu - đông 1953 và xuân 1954 giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chiến lược để bình định miền Trung và Nam, giành nhân lực, vật lực, thanh toán Liên khu V, đồng thời mở rộng ngụy quân, xây dựng đội quân cơ động mạnh.

b) Bước thứ hai: từ thu đông năm 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quyết định, buộc ta đàm phán theo điều kiện có lợi cho Pháp và “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

2. Một số sự kiện chính trong tiến trình Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương

a) Tháng 1 - 1954, Hội nghị Ngoại trưởng Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp ở Béc-lin thỏa thuận triệu tập hội nghị Giơ-ne-vơ giải quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

b) Ngày 8-5- 1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ bắt đầu bàn về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Phái đoàn Việt Nam do Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn được chính thức mời họp.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài