Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 101 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 101 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 103 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 104 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 12. Hậu phương kháng chiến trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, y tế

Gửi bài Gửi bài