Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 34 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 36 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 37 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân phát triển của kinh tế Tây Âu những năm 1950-1973

 • pic

  Bài 4 trang 38 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung chủ yếu trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu

 • pic

  Bài 5 trang 39 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Liên minh châu Âu (EU) với ASEAN

 • pic

  Bài 6 trang 40 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 40 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu

Gửi bài Gửi bài