Bài 6 trang 40 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 40 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu

Đề bài

Quan sát lược đổ hình 20 trong SGK, hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục V. Liên minh Châu Âu

Lời giải chi tiết

- Ra đời vào năm 1957, gồm 6 thành viên.

- Số lượng thành viên tăng liên tục. Năm 1957: 6 thành viên

- Năm 1994, kết nạp thêm 3 thành viên mới là Áo, Phần Lan, Thụy Điển.

- Ngày 01-05-2004, kết nạp thêm 10 nước thành viên Đông Âu, nâng tổng số thành viên lên 25.

- Đến năm 2007 là 27 thành viên 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 7. Tây Âu
Gửi bài