Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 3 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 6 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 6 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 6 sách bài tập Lịch sử 12. Hội nghị Ianta về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu

 • pic

  Bài 4 trang 7 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tên cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc vào bảng

 • pic

  Bài 5 trang 7 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử 12. Những thành tựu của tổ chức Liên hợp quốc trong hơn nửa thế kỉ qua

 • pic

  Bài 6 trang 8 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 8 sách bài tập Lịch sử 12. Mối quan hệ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới

Gửi bài Gửi bài