Bài 4 trang 7 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tên cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc vào bảng

Đề bài

Hãy điền tên cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc vào bảng sau cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Tên cơ quan

Nhiệm vụ

 

là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

 

gồm đại diện của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp 1 lần để thảo luận tất cả các vấn đế hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên Hợp quốc.

 

là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế.

 

là cơ quan hành chính - tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên Hợp Quốc

Lời giải chi tiết

Tên cơ quan

Nhiệm vụ

Hội đồng Bảo An

là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

Đại Hội đồng

gồm đại diện của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp 1 lần để thảo luận tất cả các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên Hợp quốc.

Toà án Quốc tế

là cơ quan tư pháp của Liên Hợp quốc, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ban thư kí

là cơ quan hành chính - tổ chức của Liên Hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài