Bài 3 trang 6 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 6 sách bài tập Lịch sử 12. Hội nghị Ianta về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu

Đề bài

Hãy ghép tên nước với những thoả thuận ở Hội nghị Ianta cho phù hợp về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu giữa các nước.

Tên nước

Nội dung thỏa thuận

1. Liên Xô

2. Mĩ, Anh, Pháp

3. Mĩ

4. Trung Quốc

a) Đóng quân ở Nhật Bản và Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên

b) Nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Tây Âu.

c) Đóng quân ở Đông Đức, Đông Béclin; Bắc vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

d) Nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu.

e) Đóng quân ở Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Lời giải chi tiết

1. Liên Xô

=> c) Đóng quân ở Đông Đức, Đông Béclin; Bắc vĩ tuyến 38 của Triều Tiên.

      d) Nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu.

2. Mĩ, Anh, Pháp 

=> e) Đóng quân ở Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

3. Mĩ

=> a) Đóng quân ở Nhật Bản và Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên

      b) Nắm giữ phạm vi ảnh hưởng ở Tây Âu.

4. Trung Quốc (trở thành quốc gia thống nhất).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài