Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 8 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 8 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 11 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 11 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 11 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện trong bảng sau cho phù hợp

 • pic

  Bài 4 trang 11 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 12. Thành tựu Liên Xô đạt được

 • pic

  Bài 5 trang 12 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 12 sách bài tập Lịch sử 12. Đóng góp của Liên Xô trong việc giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới

 • pic

  Bài 6 trang 12 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 12 sách bài tập Lịch sử 12. Dẫn chứng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô

Gửi bài Gửi bài