Bài 3 trang 11 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 11 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện trong bảng sau cho phù hợp

Đề bài

Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện trong bảng sau cho phù hợp

Thời gian

Nội dung sự kiện

1. Năm 1949

a) Liên Xô bắt đầu thực hiện công cuộc cải tổ.

2. Năm 1957

b) thế giới nổ ra cuộc khủng hoảng năng lượng.

3. Năm 1973

c) nước Đức thống nhất.

4. Năm 1985

d) Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

5. Năm 1988

e) Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

6. Năm 1990

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Liên Xô

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung sự kiện

1. Năm 1949

e) Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

2. Năm 1957

d) Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

3. Năm 1973

b) thế giới nổ ra cuộc khủng hoảng năng lượng.

4. Năm 1985

a) Liên Xô bắt đầu thực hiện công cuộc cải tổ.

5. Năm 1988

 

6. Năm 1990

c) nước Đức thống nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài