Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 65 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 65 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

 • pic

  Bài 2 trang 69 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 65 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN, VNQDĐ trong thời gian từ 1925-1927

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 70 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 70 sách bài tập Lịch sử 12. Phân tích để làm rõ tính sáng tạo, đúng đắn của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt

 • pic

  Bài 4 trang 70 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 70 sách bài tập Lịch sử 12. Phân tích ý nghĩa sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930

 • pic

  Bài 5 trang 70 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 70 sách bài tập Lịch sử 12. Gạch chân những chỗ sai ở các câu dưới đây và giải thích tại sao?

Gửi bài Gửi bài