Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 16 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 20 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 20 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 12. Hệ thống về các nước trong tổ chức ASEAN theo những nội dung sau

 • pic

  Bài 4 trang 21 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh về chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN

 • pic

  Bài 5 trang 22 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử 12. Quá trình hình thành và phát triển của ASEAN

 • pic

  Bài 6 trang 22 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 12. Những nét chính trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ

 • pic

  Bài 7 trang 23 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Dẫn chứng chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam

Gửi bài Gửi bài