Bài 4 trang 21 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh về chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành bảng so sánh về chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN theo những nội dung sau:

Nội dung so sánh

Chiến lược kinh tế hướng nội

Chiến lược kinh tế hướng ngoại

Thời gian

 

 

Mục tiêu

 

 

Nội dung

 

 

Thành tựu

 

 

Hạn chế

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Các nước Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Nội dung so sánh

Chiến lược kinh tế hướng nội

Chiến lược kinh tế hướng ngoại

Thời gian

Những năm 50 - 60 của thế kỉ XX. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu và kết thúc ở các nước không giống nhau.

Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX trở đi.

Mục tiêu

Nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nông nghiệp kinh tế tự chủ

Khắc phục hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội

 

Nội dung

Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu: đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, chú trọng thị trường trong nước.

Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo: tiến hành mở cửa nền kinh tế thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật của nước ngoài, tập trung cho xuất khẩu và phát triển ngoại thương.

 Thành tựu

Đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp.

Làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội các nước biến đổi to lớn. Tỷ trọng công nghiệp và mậu dịch đối ngoại tăng nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Đặc biệt Singapore đã trở thành “Con rồng” kinh tế nổi trội nhất Đông Nam Á.

Hạn chế

- Thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ…

- Đời sống người lao động còn khó khăn, tệ nạn tham nhũng quan liêu tăng, chưa giải quyết quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội.

- Xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính lớn (1997 = 1998) song đã khắc phục được và tiếp tục phát triển.

- Phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài quá lớn, đầu tư bất hợp lí…

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài