Bài 2 trang 6 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai.

1. ☐ Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do các nước đều muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.

2. ☐ Hội nghị Ianta quyết định cả ba nước đứng đầu phe Đồng minh là Liên Xô, Anh, Mĩ cùng tham gia đánh phát xít Nhật sau khi tiêu diệt phát xít Đức.

3. ☐ Hội nghị lanta quyết định việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương giao cho quân Anh ở phía Nam vĩ tuyến 17 và quân đội Trung Hoa Dân quốc ở phía Bắc.

4. ☐ Mục đích lớn nhất của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh thế giới.

5. ☐ Hiện nay, những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc vẫn được tất cả các nước thành viên tuân thủ nghiêm chỉnh.

6. ☐ WHO là tên viết tắt của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

7. ☐ Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 149 của Liên hợp quổc ngày 20-9-1977. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Lời giải chi tiết

Đúng: 1,2,4,5,7;

Sai: 3,6

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài