Bài 3 trang 37 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân phát triển của kinh tế Tây Âu những năm 1950-1973

Đề bài

Hãy nêu các nguyên nhân khiến kinh tế Tây Âu phát triển vượt bậc trong những năm 1950 - 1973.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Tây Âu từ năm 1950 - 1973

Lời giải chi tiết

Những nhân tố của sự phát triển nền kinh tế Tây Âu là:

- Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc quản lí và điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.

- Tận dụng tốt cơ hội bên ngoài cho sự phát triển của đất nước như nguồn viện trợ Mĩ, tranh thủ giá nguyên liệu rẻ từ các nước đang phát triển, sự hợp tác có hiệu quả trong Cộng đồng châu Âu (EC).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 7. Tây Âu
Gửi bài