Bài 1 trang 13 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập 12 Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

1. Các quốc gia vùng lãnh thổ nào không thuộc khu vực Đông Bắc Á:

A. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên.

B. Mông Cổ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì.

C. Nhật Bản, Đài Loan, Ma Cao.

D. Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á

Lời giải: Các nước không thuộc khu viwcj Đông Bắc Á là Mông Cổ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì.

Chọn B

2. Sau khi cách mạng thắng lợi, một nhà nước mới ra đời ở Trung Quốc với tên là

A. Cộng hoà Trung Hoa                                    

B. Cộng hoà Dân chủ Trung Hoa.

C. Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.                        

D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Trung Hoa.

Phương pháp: Xem lại mục II. Trung Quốc

Lời giải: Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.

Chọn C

Câu 3-4

3. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 cho đến nay là do

A. Quyết định của hội nghị Ianta (2-1945).

B. Tác động của Chiến tranh lạnh.

C. Thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên, hiệp định được kí tại Bàn Môn Điếm (1953).

D. Thỏa thuận giữa Mĩ và Liên Xô.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á

Lời giải: Năm 1948, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam và CHDCND Triều Tiên ở phía Bắc. Sau chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới phân chia hai nhà nước trên bán đảo.

Chọn B

4. Sự kiện nào ở khu vực Đông Bắc Á là biểu hiện của cuộc chiến tranh cục bộ và sự đối đầu Đông - Tây trong thời kì Chiến tranh lạnh?

A. Hàn Quốc trở thành "Con Rồng" kinh tế Châu Á nổi trội nhất.

B. Chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên và sự ra đời của hai nhà nước đối lập nhau.

C. Kinh tế Nhật Bản phát triển "thần kì" và Đài Loan, Hồng Công trở thành các "Con Rồng" của kinh tế châu Á.

D. Hồng Công, Ma Cao trở về Trung Quốc.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á

Lời giải: Sự kiện Chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên và sự ra đời của hai nhà nước đối lập nhau. Ở khu vực Đông Bắc Á là biểu hiện của cuộc chiến tranh cục bộ và sự đối đầu Đông - Tây trong thời kì Chiến tranh lạnh.

Chọn B

Câu 5-6

5. Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa - chính trị thế giới?

A. Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời, đi theo con đường XHCN.

B. Nhật Bản đạt được sự phát triển "thần kì", trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

C. Hàn Quốc trở thành "con rồng" kinh tế nổi bật nhất khu vực Đông Bắc Á.

D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan trở thành các "con rồng" kinh tế của Châu Á.

Phương pháp: Xem lại mục II. Trung Quốc

Lời giải: 

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

- Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Là nước duy nhất ở khu vực Đông Bắc Á đi theo chế độ XHCN. 

Chọn A

6. Người đã khởi xướng công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc là

A. Mao Trạch Đông.                                          

B. Đặng Tiểu Binh.

C. Giang Trạch Dân.                                         

D. Hổ cầm Đào.

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978)

Lời giải: Người đã khởi xướng công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình

Chọn B

Câu 7-8

7. Từ khi thực hiện cải cách - mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân

A. đứng đầu thế giới.                                       

B. đứng thứ hai thế giới.

C. đứng thứ ba thế giới.                                 

D. đứng thứ tư thế giới.

Phương pháp: Xem lại mụ2. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978)

Lời giải: Từ khi thực hiện cải cách - mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân đứng đầu thế giới. 

Chọn A

8. Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ vào không gian năm

A. 1999.                    

B. 2002.                      

C. 2003.                              

D. 2004.

Phương pháp: Xem lại mụ2. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978)

Lời giải: Năm 2003, Trung Quốc phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian.

Chọn C

Câu 9-10

9. Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào?

A. Tháng 10- 1949.

B. Tháng 1 - 1950

C. Tháng 2 -1959

D. Tháng 1- 1951

Phương pháp: Xem lại mụ2. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978)

Lời giải: Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 1 - 1950

Chọn B

10. Ý nào phản ánh mối quan hệ ngọai giao giữa Trung quốc và Việt Nam có giai đoạn diễn biến theo chiều hướng xấu.

A. Trung Quốc gây xung đột biên giới với các nước láng giềng Liên Xô (1962) và Ấn Độ (1969).

B. Trung Quốc cải thiện mối quan hệ theo hướng hòa dịu với Mĩ.

C. Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1950) và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1991.

D. Trung Quốc quan hệ ngọai giao với Liên Xô, Nhật Bản.

Phương pháp: Xem lại lịch sử Việt Nam

Lời giải: Mối quan hệ ngọai giao giữa Trung quốc và Việt Nam có giai đoạn diễn biến theo chiều hướng xấu là do Trung Quốc gây xung đột biên giới với các nước láng giềng Liên Xô (1962) và Ấn Độ (1969).

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
Gửi bài