Bài 3 trang 15 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau

Đề bài

Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

1. Ngày 1 - 10 - 1949, nước ... được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian đã đưa ... trở thành quốc gia thứ ... trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

1. Ngày 1 - 10 - 1949, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
Gửi bài