Bài 6 trang 122 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 122 sách bài tập toán 6. Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

                           Hình 3

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C.\)

Điểm \(I\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(N\)

Điểm \(I\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(M\)

Điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close