Bài 32.1, 32.2 trang 49 SBT hóa học 11

Giải bài 32.1, 32.2 trang 49 sách bài tập hóa học 11. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 32.1.

Chất  có tên là gì ?

A. 2,2-đimetylbut-1-in                   

B. 2,2-đimetylbut-3-in

C. 3,3-đimetylbut-1-in                          

D. 3,3-đimetylbut-2-in

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về ankin Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 3,3-đimetylbut-1-in                          

\( \to\) Chọn C.

Câu 32.2.

Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac tạo thành kết tủa ?

A. 4 chất                 B. 3 chất             

C. 2 chất                 D. 1 chất

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về ankin Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chỉ có các ank - 1 - in có phản ứng thế ion kim loại tương tự như axetilen.

Vậy trong 4 chất trên chỉ có but-1-in tác dụng được với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac tạo thành kết tủa

\( \to\) Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 32: Ankin
Gửi bài