Bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 47 SBT hóa học 11

Giải bài 31.1, 31.2, 31.3 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31.1.

Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng.

Phương pháp giải:

Học sinh nắm vững cách gọi tên và công thức cấu tạo của chất để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

7-A ; 1-B ; 8-C ; 3-D ; 6-E ; 2-G ; 5-H ; 4-I

Câu 31.2.

Hợp chất có tên là gì ?  

A. 2-etyl-3-metylpent-4-en.                 

B. 4-etyl-3-metylpen-1-en.

C. 3,4-đimetyl-hex-5-en.                     

D. 3,4-đimetyl-hex-1-en.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 3,4-đimetyl-hex-1-en.

=> Chọn D.

Câu 31.3.

Hợp chất  có tên là gì ?

A. 3-metylhex-1,2-đien.                       

B. 4-metylhex-1,5-đien.

C. 3-metylhex-1,4-đien.                        

D. 3-metylhex-1,3-đien.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 3-metylhex-1,4-đien.

=> Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải