Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 6. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng \(24.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba số tự nhiên liên tiếp có dạng: \(a,a+1,a+2\)

Tính tổng ba số rồi dựa vào dữ kiện đề bài để tìm ra \(a\)

Từ đó tìm ra ba số thỏa mãn.

Lời giải chi tiết

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là \(a, a+1, a+2\) với \(a\in N\)

Tổng ba số trên là \( a + a + 1 + a + 2 =3a+3\)

Theo bài ra tổng ba số tự nhiên liên tiếp bằng \(24\) nên ta có:

\(3a+3= 24\)

\(3a=24-3\)

\(3a=21\)

\(a=21:3\)

\(a=7\)

Vậy ba số tự nhiên phải tìm là \(7, 8, 9\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close