Bài 12 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:..., 1200,...

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :

\(a) ..., 1200, ...\)

\(b) ..., ..., m\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau \(1\) đơn vị.

Ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần có dạng: \(a+2; a+1;a\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số liền sau số \(1200\) là số \(1201\)

Số liền trước số \(1200\) là số \(1199\)

Ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần là \(1201,1200,1199.\)

\(b)\)  Số liền sau của số \(m\) là số \(m+1\)

Số liền sau của số \(m+1\) là số \(m+2\)

Ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần là \(m+2,m+1,m.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close