Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

\(a)\) \(14 ∈ N \)

\(b)\) \(0 ∈ N^*\)

\(c)\) Có số \(a\) thuộc \(N^*\) mà không thuộc \(N\)

\(d)\) Có số \(b\) thuộc \(N\) mà không thuộc \(N^*\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Tập hợp số tự nhiên là \(\mathbb N=\{0,1,2,3,...\}\) 

Tập hợp số tự nhiên khác \(0\) là \(\mathbb N^*=\{1,2,3,...\}\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Đúng vì \(14\) là phần tử thuộc tập hợp số tự nhiên hay \(14 \in \mathbb N.\)

\(b)\) Sai vì \(\mathbb N^*=\{1,2,3,...\}\) là tập hợp các số tự nhiên khác \(0\) nên \(0 \notin \mathbb N^*.\)

\(c)\) Sai vì tất cả các phần tử của tập hợp \(\mathbb N^*\) đều thuộc tập hợp \(\mathbb N.\)

\(d)\) Đúng vì có số \(0\) thuộc tập hợp \(\mathbb N\) nhưng lại không thuộc tập hợp \(\mathbb N^*.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close