Bài 14 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá \(n;\) trong đó \(n ∈ N?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá \(n\)

+) Đếm số phần tử của tập hợp đó.

Chú ý: Số các số tự nhiên liên tiếp bằng: số cuối - số đầu +1

Lời giải chi tiết

Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá \(n\) là \(\left\{ {0;1;2;3;...;n} \right\}\)

Vậy có \(n-0+1=n+1\) số tự nhiên không vượt quá \(n\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close