Bài 199 trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 199 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó cho 3 rồi trừ 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x,\) biết rằng nếu chia nó cho \(3\) rồi trừ \(4,\) sau đó nhân với \(5\) thì được \(15.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Từ dữ kiện bài cho ta biểu diễn mỗi quan hệ của \(x\) và các số đã cho.

+) Sau khi biểu diễn được mối quan hệ, ta đưa về bài toán tìm \(x\).

- Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ra ta có:

      \( ( x : 3 – 4).5 = 15\) 

       \(   x : 3 – 4 = 15 : 5\)

       \( x : 3 – 4 = 3 \)

       \( x : 3 = 3 + 4\)

       \(   x : 3 = 7\)

       \(  x = 7.3\)

       \( x = 21\)

Vậy \( x = 21\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close