Bài 198 trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 198 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x,\) biết:

\(a)\) \(123 - 5(x+4) = 38\)

\(b)\) \((3{x} - {2^4}){.7^3} = {2.7^4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm số chưa biết trong phép tính, ta cần nắm vững quan hệ giữa các số trong phép tính.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(123 - 5(x+4) = 38\)

    \( 5(x+4) = 123 - 38\)

    \( 5(x+4) = 85\)

    \(x + 4 = 85 : 5 \)

    \(x + 4  = 17\)

    \( x = 17 - 4 \)

    \(x = 13\)

Vậy \(x = 13\)

\(b)\)\( (3{x} - {2^4}){.7^3} = {2.7^4} \)

    \(3{x} - {2^4} = {2.7^4}:{7^3} \)

    \(3{x} - 16 = 2.7^{4-3} \)

    \(3{x} - 16 = 2.7 \)

    \(3{x} - 16 = 14 \)

    \(3{x} = 14 + 16 \)

    \(3{x} = 30 \)

    \(x = 30:3 \)

    \(x = 10  \)

Vậy \(x = 10  \)

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close