Bài 177 trang 28 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 177 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm các ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của 90 và 126.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của \(90\) và \(126.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách tìm \(ƯCLN\) của hai hay nhiều số:

Bước \(1\): Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước \(2\): Chọn các thừa số nguyên tố chung.

Bước \(3\): Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất.

+) Tìm các ước của \(ƯCLN\) này.

Lời giải chi tiết

Ta có \(90 =9.10=3.3.2.5= {2.3^2}.5\)

\(126 =3.42=3.6.7=3.2.3.7= {2.3^2}.7\)

\(ƯCLN(90; 126) ={2.3^2} = 18\)

\(ƯC (90; 126) =Ư(18)= \left\{ {1;2;3;6;9;18} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài