Bài 181 trang 29 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 181 trang 29 sách bài tập toán 6. Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Hỏi mỗi hôp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

Quảng cáo

Đề bài

Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Tính ra Ngọc mua \(20\) bút, Minh mua \(15\) bút. Hỏi mỗi hôp bút chì màu có bao nhiêu chiếc\(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Phân tích, đưa bài toán về việc tìm \(ƯCLN\) của hai số cho trước.

+) Tìm các ước của \(ƯCLN\) này.

+) Chọn trong các số đó thỏa mãn điều kiện đã cho.

Lời giải chi tiết

Vì số bút trong mỗi hộp bằng nhau và trong mỗi hộp có từ hai bút trở lên nên số bút trong mỗi hộp là ước chung của \(20\) và \(15.\)

Ta có: \(20 =4.5= {2^2}.5\)

            \(15 = 3.5\)

            \(ƯCLN (20; 15) = 5\)

           \( ƯC (20; 15) = \left\{ {1;5} \right\}\)

Vì trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên nên suy ra mỗi hộp có \(5\) cây bút.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài