Bài 184 trang 29 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 184 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các ước chung của \(108\) và \(180\) mà lớn hơn \(15.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tìm \(ƯCLN\) của hai số cho trước.

+) Tìm các ước của \(ƯCLN\) này.

+) Chọn trong các số đó thỏa mãn điều kiện đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có \(108 =2.54=2.6.9\)\(=2.2.3.3.3= {2^2}{.3^3}\)

\(180 =18.10=2.9.2.5 ={2^2}{.3^2}.5\)

\(ƯCLN (108; 180) = 2^2.3^2 = 36\)

\(ƯC (108; 180) =Ư(36)\)\(=\left\{ {1;2;3;4;6;9;12;18;36} \right\}\)

Suy ra ước chung của \(108\) và \(180\) mà lớn hơn \(15\) là \(18\) và \(36.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài