Bài 182 trang 29 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 182 trang 29 sách bài tập toán 6. Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào mỗi tổ?

Quảng cáo

Đề bài

Một đội y tế có \(24\) bác sĩ và \(108\) y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào mỗi tổ\(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Phân tích, đưa bài toán về việc tìm \(ƯCLN\) của hai số đã biết.

Lời giải chi tiết

Số tổ nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá

Ta có \(24 =4.6=2.2.2.3= {2^3}.3\)

\(108 =2.54=2.6.9\)\(=2.2.3.3.3= {2^2}{.3^3}\)

\(ƯCLN (24; 108) = 2^2.3 = 12\)

Vậy có thể chia được nhiều nhất là \(12\) tổ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài