Bài 176 trang 28 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 176 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm ước chung lớn nhất của: a) 40 và 60;...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ước chung lớn nhất của:

\(a)\) \(40\) và \(60\)                              

\(b)\) \(36, 60\) và \(72\)

\(c)\) \(13\) và \(20\)                               

\(d)\) \(28, 39\) và \(35\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước \(1\): Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước \(2\): Chọn các thừa số nguyên tố chung.

Bước \(3\): Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(40 =8.5= {2^3}.5\)

    \(60 =6.10=2.3.2.5= {2^2}.3.5\)  

\(ƯCLN(40; 60) = {2^2}.5 =20\)

\(b)\) \(36 =6.6=2.3.2.3= {2^2}{.3^2}\)

    \(60 =6.10=2.3.2.5= {2^2}.3.5\)        

    \(72 =8.9= {2^3}{.3^2}\)        

\(ƯCLN(36; 60; 72) = {2^2}.3 = 12\)

\(c)\) \(13\) là số nguyên tố nên \(ƯCLN(13; 20) = 1\)

\(d)\) \(28 =4.7= {2^2}.7\)

     \(39 = 3.13\)

     \(35 = 5.7\)

\(ƯCLN(28 ;39 ;35)=1\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài