Bài 169 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 27 sách bài tập toán 6. a) Số 8 có là ước chung của 24 và 30 không? Vì sao? b) Số 240 có là bội chung của 30 và 40 không? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Số \(8\) có là ước chung của \(24\) và \(30\) không\(?\) Vì sao\(?\)
\(b)\) Số \(240\) có là bội chung của \(30\) và \(40\) không\(?\) Vì sao\(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Để nhận biết một số là ước chung của hai số, ta kiểm tra xem hai số đó có chia hết cho số này hay không.

\(b)\) Để nhận biết một số là bội chung của hai số, ta kiểm tra xem số này có chia hết cho hai số đó hay không. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(24 \;⋮\; 8 ;\)  \(30 \not {\vdots} \; 8\)

Vậy \(8\) không phải là ước chung của \(24\) và \(30.\)

\(b)\) Ta có \(240 \;⋮\; 30;\) \(240 \;⋮\; 40\)

Vậy \(240\) là bội chung của \(30\) và \(40.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài