Bài 171 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 171 trang 27 sách bài tập toán 6. Có 30 nam, 36 nữ. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Điền vào chỗ trống trong trường hợp chia được...

Quảng cáo

Đề bài

Có \(30\) nam, \(36\) nữ. Người ta muốn chia đều số nam, số nữ vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được\(?\) Điền vào chỗ trống trong trường hợp chia được. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích bài toán, đưa bài toán về việc tìm ước của một số cho trước.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(30:3=10;\; 36:3=12\)

\(30:5=6;\; 36:5=7 (dư \;1)\)

\(30:6=5;\; 36:6=6\)  

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài