Bài 172 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 172 trang 27 sách bài tập toán 6. Tìm giao của hai tập hợp A và B...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giao của hai tập hợp \(A\) và \(B ,\) biết rằng:

\(a)\) \(A = \{mèo , chó \} \), \(B = \{mèo , hổ , voi \}\)

\(b)\) \(A = \left\{ {1;4} \right\}\), \(B = \left\{ {1;2;3;4} \right\}\)

\(c)\) \(A\) là tập hợp các số chẵn, \(B\) là tập hợp các số lẻ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn ra những phần tử chung của hai tập hợp \(A\) và \(B\). Đó chính là các phần tử của \(A \cap B.\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(A  \cap  B = \{ mèo\}\)

\(b)\) \(A  \cap  B = \left\{ {1;4} \right\}\) 

\(c)\) \(A  \cap  B = ∅\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài