Bài 173 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 173 trang 27 sách bài tập toán 6. Gọi X là tập hợp các học sinh giỏi văn của lớp 6A, Y là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp 6A. Tập hợp X ∩ Y biểu thị tập hợp nào?

Quảng cáo

Đề bài

Gọi \(X\) là tập hợp các học sinh giỏi văn của lớp \(6A,\) \(Y\) là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp \(6A\). Tập hợp \(X ∩ Y\) biểu thị tập hợp nào\(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hai tập hợp \(A\) và \(B\). Tập hợp \(A \cap B\) gồm các phần tử vừa thuộc \(A\) vừa thuộc \(B.\)

Lời giải chi tiết

Nếu \(X\) là tập hợp các học sinh giỏi văn của lớp \(6A,\) \(Y\) là tập hợp học sinh giỏi toán của lớp \(6A\) thì tập hợp \(X ∩ Y\) biểu thị tập hợp học sinh giỏi cả văn và toán của lớp \(6A.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài