Bài 170 trang 27 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 170 trang 27 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp: a) Ư(8),Ư(12),ƯC(8 ;12)...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp:

\(a)\) \(Ư(8), Ư(12), ƯC(8 ;12)\)

\(b)\) \(B(8), B(12), BC(8; 12)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho \(1, 2, 3,..\)

+) Để viết tập hợp các ước chung của hai số, ta viết tập hợp các ước của mỗi số rồi tìm giao của hai tập hợp đó. 

\(b)\) Để tìm bội của một số khác \(0\), ta nhân số đó lần lượt với :  \(0, 1, 2, 3, ...\)

+) Để viết tập hợp các bội chung của hai số, ta viết tập hợp các bội của mỗi số rồi tìm giao của hai tập hợp đó. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(Ư(8) = \left\{ {1;2;4;8} \right\}\)

     \(Ư(12) = \left\{ {1;2;3;4;6;12} \right\}\)

     \(ƯC(8; 12) = \left\{ {1;2;4} \right\}\)

\(b)\) \(B(8) = \left\{ {0;8;16;24;32;48;...} \right\}\)

     \( B(12) = \left\{ {0;12;24;36;48;...} \right\}\)

     \(BC(8 ;12) = \left\{ {0;24;48;...} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài