Bài 156 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 156 trang 40 sách bài tập toán 6. Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả; lần thứ hai bán 1/3 số cam còn lại và 1/3 quả ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán \(\displaystyle {1 \over 2}\) số cam và \(\displaystyle {1 \over 2}\) quả; lần thứ hai bán \(\displaystyle {1 \over 3}\) số cam còn lại và \(\displaystyle {1 \over 3}\) quả; lần thứ ba bán \(\displaystyle {1 \over 4}\) số cam còn lại và \(\displaystyle {3 \over 4}\) quả. Cuối cùng còn \(24\) quả cam. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số cam còn lại sau lần bán thứ hai 

Tính số cam còn lại sau lần bán thứ nhất

Từ đó tính số cam bác nông dân mang đi bán.

Lời giải chi tiết

Nếu tính luôn \(\dfrac{3}{4}\) quả thì số cam còn lại sau lần thứ ba bán là: 

\(24 + \dfrac{3}{4} = \dfrac{{96}}{4} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{{99}}{4}\) (quả)

Vì \( \dfrac{{99}}{4}\) quả chiếm \(1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}\) số cam còn lại sau lần bán thứ hai nên số cam còn lại sau lần bán thứ hai là: \(\dfrac{{99}}{4}:\dfrac{3}{4} = \dfrac{{99}}{4}.\dfrac{4}{3} = 33\) (quả)

Nếu tính luôn \(\dfrac{1}{3}\) quả thì số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

\(33 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{{99}}{3} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{{100}}{3}\) (quả)

Vì số cam còn lại sau lần bán thứ hai chiếm \(1 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3}\) số cam còn lại sau lần bán thứ nhất nên số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là:

\(\dfrac{{100}}{3}:\dfrac{2}{3} = \dfrac{{100}}{3}.\dfrac{3}{2} = 50\) (quả)

Nếu tính luôn \(\dfrac{1}{2}\) quả thì số cam còn lại sau khi bán \(\dfrac{1}{2}\) số cam ban đầu là:

\(50 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{{100}}{2} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{{101}}{2}\) (quả)

\(\dfrac{{101}}{2}\) quả cam này ứng với \(1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}\) số cam bác nông dân mang đi bán

Vậy số cam bác nông dân mang đi bán là:

\(\dfrac{{101}}{2}:\dfrac{1}{2} = \dfrac{{101}}{2}.2 = 101\) (quả)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close