Bài 154 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 154 trang 40 sách bài tập toán 6. So sánh ...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh :

\(\displaystyle {{A}} = {{{{10}^8} + 2} \over {{{10}^8} - 1}}\); \(\displaystyle B = {{{{10}^8}} \over {{{10}^8} - 3}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi để đưa \(A\) và \(B\) về dạng hỗn số rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\displaystyle {{A}} = {{{{10}^8} + 2} \over {{{10}^8} - 1}} = {{{{10}^8} - 1 + 3} \over {{{10}^8} - 1}} \)\(\displaystyle = {{{{10}^8} - 1} \over {{{10}^8} - 1}} + {3 \over {{{10}^8} - 1}} = 1{3 \over {{{10}^8} - 1}}\)

\(\displaystyle B = {{{{10}^8}} \over {{{10}^8} - 3}} = {{{{10}^8} - 3 + 3} \over {{{10}^8} - 3}} \)\(\displaystyle = {{{{10}^8} - 3} \over {{{10}^8} - 3}} + {3 \over {{{10}^8} - 3}} = 1{3 \over {{{10}^8} - 3}}\)

Vì \(10^8-1>10^8-3\) nên \(\displaystyle {3 \over {{{10}^8} - 1}} < {3 \over {{{10}^8} - 3}}\)

Do đó \(\displaystyle 1{3 \over {{{10}^8} - 1}} < 1{3 \over {{{10}^8} - 3}}\)

Vậy \(A < B.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close