Bài 152 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 152 trang 40 sách bài tập toán 6. Tính : ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính :

\(\displaystyle 1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{{104} \over {195}} + 25\% } \right).{{24} \over {47}} \)\(\displaystyle - 3{{12} \over {13}}:3 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi số thập phân, tỉ số phần trăm và hỗn số về dạng phân số.

- Tính giá trị biểu thức theo quy tắc :

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle 1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{{104} \over {195}} + 25\% } \right).{{24} \over {47}}\)\(\displaystyle  - 3{{12} \over {13}}:3\) 

\(\displaystyle = {{28} \over {15}}.{3 \over 4} - \left( {{8 \over {15}} + {1 \over 4}} \right).{{24} \over {47}} \)\(\displaystyle - {{51} \over {13}}.{1 \over 3} \)
\(\displaystyle  = {{28} \over {15}}.{3 \over 4} - \left( {{{32} \over {60}} + {{16} \over {60}}} \right).{{24} \over {47}} \)\(\displaystyle - {{51} \over {13}}.{1 \over 3} \) 
\(\displaystyle  = {7 \over 5} - {{47} \over {60}}.{{24} \over {47}} - {{17} \over {13}} \)

\(\displaystyle  = {7 \over 5} - {2 \over 5} - {{17} \over {13}}\)

\(\displaystyle  = {5 \over 5}  - {17 \over {13}} \)
\(\displaystyle  = 1  -{17 \over {13}} \)

\(\displaystyle  = {13 \over 13}  - {17 \over {13}} \)
\(\displaystyle  = - {4 \over {13}} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close