Bài 151 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 151 trang 40 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết rằng : ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên \(x\), biết rằng:

\(\displaystyle 4{1 \over 3}.\left( {{1 \over 6} - {1 \over 2}} \right) \le x \)\(\displaystyle\le {2 \over 3}.\left( {{1 \over 3} - {1 \over 2} - {3 \over 4}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị biểu thức hai về theo quy tắc : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; sau đó dựa vào khoảng giá trị của \(x\) vừa tìm được để tìm \(x.\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle 4{1 \over 3}.\left( {{1 \over 6} - {1 \over 2}} \right) \le x \)\(\displaystyle\le {2 \over 3}.\left( {{1 \over 3} - {1 \over 2} - {3 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle \Rightarrow {{13} \over 3}.\left( {{1 \over 6} - {3 \over 6}} \right) \le x \)\(\displaystyle \le {2 \over 3}.\left( {{4 \over {12}} - {6 \over {12}} - {9 \over {12}}} \right) \)

\( \Rightarrow \dfrac{{13}}{3}.\dfrac{{ - 2}}{6} \le x \le \dfrac{2}{3}.\dfrac{{ - 11}}{{12}}\)
\(\displaystyle \Rightarrow {{ - 13} \over 9} \le x \le {{ - 11} \over {18}} \)

Mà \(x\) là số nguyên nên \(\displaystyle  x = - 1. \) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close