Bài 147 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 147 trang 24 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu bội của 4 từ 12 đến 200?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu bội của \(4\) từ \(12\) đến \(200\) \(?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:

Số số hạng \(= (\) số cuối – số đầu \()\) \(:\)\((\)Khoảng cách giữa hai số \()\) \(+ 1\)

Lời giải chi tiết

Các bội của \(4\) từ \(12\) đến \(200\) là \(12;16;20;24;...;196;200\)

Dãy số trên có số đầu là 12; số cuối là 200

Hai số liên tiếp hơn kém nhau 4 đơn vị.

Suy ra số bội của \(4\) từ \(12\) đến \(200\) là:

\((200 – 12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 \)\(= 47 + 1 = 48 (số)\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Ước và bội
Quảng cáo
list
close
Gửi bài