Bài 13.2 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.2 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Tìm các số tự nhiên n sao cho: a) n + 1 là ước của 15; b) n + 5 là ước của 12.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số tự nhiên \(n\) sao cho:

\(a)\) \(n + 1\) là ước của \(15;\)

\(b)\) \(n + 5\) là ước của \(12.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Liệt kê các ước của \(15\), \(12\).

+) Áp dụng cách tìm ước của một số cho trước: Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho \(1, 2, 3,..\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(Ư(15) = \left\{ {1;3;5;15} \right\}\). Ta có:

\(n + 1\)

\(1\)

\(3\)

\(5\)

\(15\)

\(n\)

\(1\)

\(2\)

\(4\)

\(14\)

\(b)\) \(Ư(12) = \left\{ {1;2;3;4;6;12} \right\}\). Ta có \(n + 5 \ge 5\) nên:

\(n + 5\)

\(6\)

\(12\)

\(n\)

\(1\)

\(7\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Ước và bội
Quảng cáo
list
close
Gửi bài